Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nuwe stories 2
Nuwe stories 2
Nuwe stories 2
Ebook209 pages2 hours

Nuwe stories 2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Twintig kortverhale deur die skrywers op die kortlys van Human & Rousseau se Nuwe Stories-kortverhaalwedstryd. Die stories bied dikwels verrassende nuwe blik op ’n wye verskeidenheid onderwerpe, insluitend plaasmoorde, liefde na die dood en die paranoia van beide ’n kleindorpse en stedelike bestaan.
LanguageAfrikaans
Release dateNov 15, 2013
ISBN9780798164634
Nuwe stories 2
Author

Leti Kleyn

Leti Kleyn is skrywer, werwingsredakteur en universiteitsdosent. Sy is die medeouteur van Die Afrikaanse Skryfgids, ’n samestelling van Afrikaanse skrywers se raad en fabrieksgeheime. Haar debuut, ’n fotoboek oor die mense van die Tankwa-Karoo, het in 2013 verskyn. Tussendeur werk sy aan ’n doktorsgraad oor kanoniseringsmeganismes in die Afrikaanse letterkunde.

Related to Nuwe stories 2

Related ebooks

Related articles