Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Parfumul iubirii (Cvartetul mireselor 2)
Parfumul iubirii (Cvartetul mireselor 2)
Parfumul iubirii (Cvartetul mireselor 2)
Ebook374 pages5 hours

Parfumul iubirii (Cvartetul mireselor 2)

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Parker, Emma, Laurel și Mac sunt prietene din copilărie. După ani întregi în care au improvizat nunți magnifice în curtea din spatele casei, ele lucrează în propria lor companie specializată în organizarea de nunți din Connecticut.

Aparent, viața amoroasă a Emmei este de-a dreptul înfloritoare. Cu un corp de invidiat și înflăcărată din fire, ea aduce o pată de culoare în orice încăpere, asemenea aranjamentelor florale pe care le realizează. Bărbații roiesc în jurul ei, dar Emma este o romantică incurabilă și tânjește după o dragoste ca-n povești, care să dureze până la adânci bătrâneți. Numai că bărbatul de care se simte atrasă nu e deloc genul romantic. Jack este un tip drăguț, însă provine dintr-o familie destrămată, iar escapadele frecvente ale tatălui său l-au făcut reticent la tot ce înseamnă relație de durată. Dacă vor să ajungă la un numitor comun, cei doi vor fi nevoiți să aibă încredere în povestea lor – și în propriile inimi…

Povestea celor patru prietene continuă în Trăiește clipa, a treia carte din Cvartetul mireselor.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066005067
Parfumul iubirii (Cvartetul mireselor 2)

Read more from Roberts Nora

Related to Parfumul iubirii (Cvartetul mireselor 2)

Related ebooks

Erotica For You