Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Soarele nu apune niciodata
Soarele nu apune niciodata
Soarele nu apune niciodata
Ebook582 pages9 hours

Soarele nu apune niciodata

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Pentru Bo Longbow, ziua nu are suficiente ore. Ca manager al complexului turistic deținut de familia ei în Montana de Vest, este ocupată din zori și până în noapte cu munca solicitantă, cu familia ei numeroasă, cu responsabilitățile de tot felul. Așa că, desigur, nu mai are timp și pentru dragoste, chiar dacă aceasta apare pe neașteptate sub înfățișarea extrem de sexy a pasiunii ei din tinerețe, Callen Skinner, întors după mulți ani în locurile natale. Însă Callen este decis să o facă să își dea seama că nimeni nu poate fi prea ocupat pentru dragoste…
Dar când cadavrul unei tinere este descoperit pe domeniul complexului, totul se schimbă. Callen devine suspectul principal pentru ajutorul de șerif care nu poate uita disputele pe care le-au avut în tinerețe. Iar pentru membrii familiei Bodine, crima le aduce aminte în mod șocant de o tragedie de demult. Cu 25 de ani în urmă, Alice, mătușa lui Bo, a dispărut, și nimeni nu a mai auzit nimic de ea. Oare această nouă tragedie ar putea avea vreo legătură cu dispariția misterioasă a lui Alice?
Pe măsură ce evenimentele iau o turnură dramatică și mortală, Bo și Callen trebuie să pornească într-o cursă nebunească pentru a descoperi adevărul – înainte ca viitorul lor împreună să fie pentru totdeauna compromis.

LanguageRomână
Release dateMar 15, 2018
ISBN9786063365218
Soarele nu apune niciodata
Read preview

Read more from Nora Roberts

Related to Soarele nu apune niciodata

Related ebooks

Books Recommended For You