Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Soția sultanului
Soția sultanului
Soția sultanului
Ebook543 pages9 hours

Soția sultanului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

1677. În Maroc, la curtea sultanului Moulay Ismail, moartea pândește la fiecare pas. Sclavi europeni, capturați de corsari pe țărmurile Angliei și Spaniei, ajută la ridicarea unui palat nemaivăzut, care să rivalizeze cu Versailles-ul Regelui Soare.

Alys Swann este și ea prizonieră, însă destinul ei o aduce în haremul din Meknes, capitala țării. Trebuie să se convertească la Islam, să se mărite cu sultanul și să-i dăruiască fii. Sau să moară. Nus-Nus, scribul sultanului și păstrătorul Cărții împreunărilor regale, este însărcinat să o convingă pe Alys să-și renege credința și să-și accepte soarta. Amândoi prizonieri într-o lume plină de intrigi, ei descoperă împreună puterea iubirii și a speranței.

O impresionantă poveste de dragoste și prietenie, într-o țară plină de exotism.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417326
Soția sultanului

Related to Soția sultanului

Related ebooks

Erotica For You