Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inima lui Devin MacKade
Inima lui Devin MacKade
Inima lui Devin MacKade
Ebook239 pages3 hours

Inima lui Devin MacKade

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Devin MacKade știe că menirea lui este să fie în slujba și să-i protejeze pe locuitorii orășelului Antietam, din Maryland, și face asta cu dăruire și cu pasiune.

Însă, de mai bine de doisprezece ani, inima și gândurile lui sunt la Cassie Dolan. Doisprezece ani în care o vede căsătorită cu bărbatul nepotrivit, un bărbat care a căzut în patima alcoolului, care consideră că bătaia e ruptă din rai și că are puteri depline asupra soției și asupra celor doi copii. Și, în tot acest timpul, Devin încearcă să fie un bun prieten pentru Cassie, să fie un șerif exemplar pentru oraș și… să se convingă pe sine însuși că poate avea ‒ și iubi ‒ și alte femei.

Însă divorțul lui Cassie îl face pe Devin să-și dea seama că a așteptat mult prea mult și că răbdarea lui a ajuns la limită, așa că este hotărât să-și urmeze, într-un final, chemarea inimii.

Dar oare Cassie are curajul să facă și ea același lucru?

LanguageRomână
Release dateMar 11, 2016
ISBN9786063304989
Inima lui Devin MacKade

Read more from Nora Roberts

Related to Inima lui Devin MacKade

Related ebooks