Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trăiește clipa (Cvartetul mireselor 3)
Trăiește clipa (Cvartetul mireselor 3)
Trăiește clipa (Cvartetul mireselor 3)
Ebook372 pages5 hours

Trăiește clipa (Cvartetul mireselor 3)

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Parker, Emma, Laurel și Mac sunt prietene din copilărie. După ani întregi în care au improvizat nunți magnifice în curtea din spatele casei, ele lucrează în propria lor companie specializată în organizarea de nunți din Connecticut.

Laurel McBane este pasionată de arta culinară și creează cele mai extravagante și mai strălucitoare torturi și deserturi, tușa finală a unei nunți perfecte, așa cum sunt cele organizate de cele patru prietene pentru clienții lor. Cât despre dragoste, crede în ea doar în teorie, căci este mult prea modestă ca să-și închipuie că poate avea parte de ea. Mai ales că este atrasă de tipul de bărbat puternic și inteligent, exact așa cum este Delaney Brown, fratele lui Parker, de care Laurel este îndrăgostită în secret încă din copilărie. Del este atât de protector și de drăguț, încât ea nu crede că ar putea să depășească vreodată granița prieteniei. Dar, când o clipă de pasiune dezlănțuită o aduce în brațele lui, într-un sărut pătimaș, Laurel va trebui să-și învingă temerile din propria minte și să transforme clipa în eternitate.

Povestea celor patru prietene se împlinește în Fericiți pentru totdeauna, volumul al patrulea din Cvartetul mireselor.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066005074
Trăiește clipa (Cvartetul mireselor 3)

Read more from Roberts Nora

Related to Trăiește clipa (Cvartetul mireselor 3)

Related ebooks

Erotica For You