Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un sarut exotic
Un sarut exotic
Un sarut exotic
Ebook443 pages7 hours

Un sarut exotic

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Amy Slater și-a găsit în sfârșit vocația când cărțile pe care le scrie încep să aibă succes. Totuși, viața ei personală a suferit o lovitură puternică în urmă cu opt luni și de atunci a preferat să păstreze distanța față de bărbați. Însă Jed Glaze pare numai potrivit în rolul de excelent prieten – este o companie plăcută la întoarcerea din misterioasele lui deplasări și nu are nici o pretenție de a depăși limitele personale impuse de ea. Însă într-o noapte, după o absență îndelungată, Jed apare rănit, având nevoie de ajutorul lui Amy – și brusc, acest bărbat care o intrigă și o atrage irezistibil devine mult mai mult decât „doar un prieten”.
Acum este vremea ca amândoi să lase rănile să se vindece, iar câteva nopți pline de pasiune par să fie leacul perfect. Însă împărtășirea secretelor pe care le ascunde fiecare dintre ei pare să fie un lucru și dificil, și periculos. Într-o mică vacanță pe care și-o oferă pe insula paradiziacă unde se află casa părinților ei, Amy și Jed vor încerca să lămurească misterul unei morți care i-a bântuit nopțile lui Amy – și să descâlcească ițele unei afaceri care le pune amândurora în pericol viața.
Dar în final, cel mai important lucru este că reușesc să se convingă cât de surprinzătoare și perfectă poate fi potrivirea dintre două inimi aparent nepotrivite.

LanguageRomână
Release dateAug 18, 2017
ISBN9786060732686
Un sarut exotic
Read preview

Read more from Amanda Quick

Related to Un sarut exotic

Related ebooks

Romance For You