Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nefertiti. Regina Nilului
Nefertiti. Regina Nilului
Nefertiti. Regina Nilului
Ebook612 pages8 hours

Nefertiti. Regina Nilului

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Nefertiti – „Frumoasa care, iată, vine“. Astfel au numit-o egiptenii pe cea mai charismatică și mai puternică regină din istoria lor, soția faraonului Amenhotep al IV-lea și mama vitregă a lui Tutankhamon. Crescută într-o familie de rang înalt, Nefertiti este aleasă ca soție a tânărului faraon, în speranța că-i va tempera ambițiile nemăsurate. Însă, în scurt timp, propria ambiție și setea de putere o vor transforma într-un conducător tiranic și lipsit de scrupule. Singura care îi va sta alături este sora ei, Mudnodjmet, pentru care iubirea este mai de preț decât orice glorie și putere.

LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2016
ISBN9786063304842
Nefertiti. Regina Nilului

Related to Nefertiti. Regina Nilului

Related ebooks

Erotica For You