Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubiri clandestine
Iubiri clandestine
Iubiri clandestine
Ebook270 pages5 hours

Iubiri clandestine

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Când Sara, studentă la Arte, l-a cunoscut pe Conrad, i s-a părut că nu există pe lume un bărbat mai fermecător. Deja pictor celebru și bine-cunoscut pentru aventurile cu numeroase femei, Conrad o cucerește pe Sara, și diferența de vârstă, de douăzeci și cinci de ani, pare să nu aibă nici o importanță când decid să se căsătorească. Însă timpul trece pe nesimțite și acum, apropiindu-se de șaptezeci de ani, Conrad decide că ar fi bine să-i redea libertatea mai tinerei sale soții și să moară înainte ca bătrânețea să-i secătuiască puterile, așa că își petrece timpul punându-și în ordine viața haotică. Sara, acum profesoară de artă la un colegiu local, își împarte timpul între profesie, familie și stările bizare ale soțului său. Deși are parte de compania multor bărbați, aceștia îi sunt doar prieteni buni, iar Conrad știe totul despre ei. Însă în viața Sarei apare un bărbat despre care descoperă că dorește să păstreze secretul… căci uneori, nici măcar o căsnicie fericită nu poate fi o piedică în calea unei pasiuni mistuitoare.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410594
Iubiri clandestine

Related to Iubiri clandestine

Related ebooks

Erotica For You