Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragoste de probă
Dragoste de probă
Dragoste de probă
Ebook368 pages5 hours

Dragoste de probă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

După șapte sezoane mondene glorioase, cea mai scandaloasă frumusețe a Londrei, Pandora Effington, știe că a venit timpul să se mărite – dar majoritatea burlacilor eligibili o lasă complet indiferentă. Ea tânjește după un erou adevărat, un bărbat special, a cărui atingere să-i dea fiori și care să facă tot ce-i stă în putere să-i cucerească inima. Cineva ca... Maximillian Wells.

Cuceritorului conte de Trent nu-i vine să-și creadă urechilor sau ochilor: înaintea lui stă chiar Pandora, femeia pe care o consideră cea mai potrivită soție. Dar superba și inabordabila moștenitoare îi face cea mai incredibilă și tentantă ofertă. Îi oferă mâna – și restul trupului ei irezistibil – dacă acceptă să joace un joc născocit de ea.

Este Maximillian însă dispus să riște totul ca să-și dovedească dragostea?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067416367
Dragoste de probă

Read more from Alexander Victoria

Related to Dragoste de probă

Related ebooks

Erotica For You