Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cântecul de sirenă
Cântecul de sirenă
Cântecul de sirenă
Ebook603 pages9 hours

Cântecul de sirenă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cântecul de sirenă al unei legende vechi de secole ademenește cu promisiunea unei comori incredibile...

De mai bine de trei sute de ani, Bluff House se înalță deasupra plajei Whiskey Beach, străjuindu-i țărmul – și secretele. Dar pentru Eli Landon e acasă...

Avocat în Boston, Eli a îndurat un an intens de atenție publică și anchete polițienești după ce a fost acuzat – dar niciodată dovedit ca vinovat – de uciderea celei care urma să îi devină în scurt timp fosta soție. Epuizat, se refugiază în cele din urmă la Bluff House, sperând dea uitării coșmarul și să-și urmeze adevărata pasiune – accea de a deveni scriitor. Iar întâlnirea cu Abra Walsh, o femeie surprinzătoare și cu numeroase talente, îl face să spere că viața îi mai poate oferi și o a doua șansă la dragoste și la fericire. Dar când viețile lor încep să se împletească, se trezesc captivi într-o pânză de mistere și legende ce se întinde în trecut peste secole – iar în mrejele ei s-a prins și un om hotărât să răzbune o nedreptate din trecut și să-l distrugă pe Eli Landon o dată pentru totdeauna...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412512
Cântecul de sirenă

Read more from Roberts Nora

Related to Cântecul de sirenă

Related ebooks

Erotica For You