Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Irezistibil
Irezistibil
Irezistibil
Ebook312 pages5 hours

Irezistibil

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Maddie More constată că trebuie să facă o schimbare radicală în viață când, în aceeași zi, își pierde jobul și decide să renunțe la o relație sentimentală care nu îi mai aduce nici o mulțumire sufletească. Cum nu mai are nimic care să o lege de Los Angeles și refuzând să se lase pradă depresiei, Maddie se hotărăște să preia moștenirea lăsată de libertina ei mamă – un han dărăpănat din orășelul Lucky Harbor, de pe malul Pacificului. Deși vede în această schimbare oportunitatea de a-și găsi un cămin nou și o carieră inedită, lucrurile nu sunt atât de simple când în această aventură trebuie să-și convingă și surorile vitrege să i se alăture. În plus, apariția lui Jax Cullen, constructorul angajat pentru renovarea hanului, un bărbat sexy, fermecător și dispus să îi pună totul la picioare reprezintă pentru Maddie o complicație neașteptată. Va reuși Cullen să o facă să-și depășească problemele de familie, teama de implicare și vulnerabilitatea? Va avea Maddie curajul să acorde o a doua șansă dragostei?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415605
Irezistibil

Related to Irezistibil

Related ebooks

Erotica For You