Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Provocarea dragostei
Provocarea dragostei
Provocarea dragostei
Ebook348 pages5 hours

Provocarea dragostei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Adevăr sau minciună? Dragoste sau pasiune? O căsnicie de conveniență sau începutul unei povești de vis? Disperarea și perspectiva sărăciei îl împinge pe Michael Tremayne, marchizul de Falconridge, să apeleze la o metodă foarte populară în rândul aristocraților englezi aflați la ananghie: este dispus să își scoată la licitație singurul bun de valoare care i-a mai rămas – titlul său. Și dintre cei cinci americani cu ambiții de a-și vedea fiica măritată cu un lord, James Rose se dovedește a fi cel mai generos. Din păcate, Kate Rose este ultima femeie pe care Michael ar fi ales-o de bunăvoie ca nevastă, căci voluntara și încăpățânata tânără cere de la o căsnicie singurul lucru pe care Michael nu este în stare să îl ofere – o dragoste sinceră și necondiționată. Curând, marchizul constată că proaspăta lui soție este departe de a fi supusă și ascultătoare, iar dacă își dorește mai mult decât o relație platonică, Michael trebuie să-i câștige inima. Și deși nu s-a dat niciodată înapoi de la o provocare, nu știe să joace după regulile cavalerismului și ale curtării. Pentru el, dragostea este o noțiune necunoscută, iar pasiunea trupească are aceeași valoare. De aceea, este hotărât să-i demonstreze lui Kate că una poate fi ușor înlocuită cu cealaltă, și cea mai bună metodă este să încerce cu răbdare și măiestrie să o seducă. Kate nu a crezut niciodată va atât de greu să reziste păcatelor cu care o tentează soțul ei – iar Michael nu și-a închipuit că va fi atât de ușor să se îndrăgostească...

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2017
ISBN9786063319587
Provocarea dragostei

Read more from Lorraine Heath

Related to Provocarea dragostei

Related ebooks