Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Steaua ascunsă
Steaua ascunsă
Steaua ascunsă
Ebook231 pages3 hours

Steaua ascunsă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Diamantele pot fi cel mai îndrăgit prieten al unei femei...

sau cel mai de temut dușman

Detectivul Cade Parris rămâne înmărmurit când în biroul lui își face apariția o blondă uluitor de frumoasă – și simte că dragostea la prima vedere nu este doar o vorbă goală. Din păcate însă, fascinanta femeie are nevoie de Cade pentru a o ajuta să găsească o persoană dispărută – pe ea însăși. Fragilă și evident vulnerabilă, Bailey James nu își mai amintește nimic legat de trecutul și de numele ei. Un lucru este însă sigur – Bailey a intrat într-o încurcătură uriașă, doar că nu știe cu certitudine în ce fel. Cade este convins că este imposibil ca tânăra delicată aflată în fața lui să fi comis vreo infracțiune gravă. Însă atunci din ce motiv are cu ea o geantă în care se ascund mai mult de un milion de dolari, un pistol și un diamant albastru de o valoare inestimabilă? Și chiar dacă și Bailey se simte atrasă de Cade în aceeași măsură, cei doi trebuie să descifreze rapid misterul acestei povești, mai ales că pe străzile din Washington un criminal este încă liber și decis să recupereze prada care i-a scăpat printre degete.

LanguageRomână
Release dateMar 11, 2016
ISBN9786063304668
Steaua ascunsă

Read more from Nora Roberts

Related to Steaua ascunsă

Related ebooks