Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Grădinile de Cristal
Grădinile de Cristal
Grădinile de Cristal
Ebook359 pages5 hours

Grădinile de Cristal

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După ce este victima unei agresiuni, Evangeline Ames închiriază o căsuță la țară, departe de străzile Londrei. Fascinată de energia paranormală a domeniului din vecinătate, nu se poate stăpâni să nu se strecoare deseori dincolo de zidurile acestuia pentru a-i explora enigmele. Atunci când viața îi este amenințată din nou, instinctul o îndeamnă să se adăpostească în grădini.

Lucas Sebastian nu ar putea să rămână vreodată indiferent când o femeie este în pericol, chiar dacă aceasta îi încalcă proprietatea. După ce reușește să scape de agresor, Lucas îi explică tinerei necunoscute că nu dorește ca incidentul să devină public. Circulă deja destule zvonuri despre comoara îngropată pe teritoriul domeniului și despre experiențele botanice neobișnuite realizate de unchiul său.

În scurt timp, descoperind că au un dușman comun, cei doi că decid să se alieze, pentru a rezolva împreună câteva mistere: Cine l-a ucis pe unchiul lui Lucas? Cine dorește moartea lui Evangeline? Există într-adevăr o comoară ascunsă pe domeniu? Dar lucrurile se complică și mai mult, când atracția și pasiunea dintre ei devin imposibil de ignorat.

LanguageRomână
Release dateMay 24, 2017
ISBN9786063317460
Grădinile de Cristal

Read more from Amanda Quick

Related to Grădinile de Cristal

Related ebooks