Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Treptele iubirii
Treptele iubirii
Treptele iubirii
Ebook403 pages6 hours

Treptele iubirii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Vechiul han din Boonsboro, Maryland, a supraviețuit războiului, și-a schimbat proprietarul de nenumărate ori și, potrivit zvonurilor, este bântuit de fantome. Acum frații Montgomery și excentrica lor mamă vor să îi redea farmecul de odinioară. Pentru arhitectul familiei, Beckett, munca este refugiul pentru o viață personală anostă. Însă un proiect secret începe să îi ocupe tot mai mult gândurile: fata pe care o iubea în adolescență s-a întors în Boonsboro.

Clare Brewster, acum mamă a trei copii, a revenit în orașul natal după ce soțul ei, militar, și-a pierdut viața în Irak. Proprietară a unei librării cochete, situate chiar peste drum de hotel, este prea ocupată ca să aibă timp de aventuri romantice. Însă constată că viața îi poate oferi surprize extraordinare, căci băiatul care o adora discret în liceu s-a transformat într-un bărbat puternic și capabil, care ar putea să îi arate încă o dată drumul spre fericire.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069331873
Treptele iubirii

Read more from Roberts Nora

Related to Treptele iubirii

Related ebooks

Erotica For You