Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Refugiul - Drumul spre lumina
Refugiul - Drumul spre lumina
Refugiul - Drumul spre lumina
Ebook312 pages4 hours

Refugiul - Drumul spre lumina

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Unica supraviețuitoare a unei crime brutale, Reece Gilmore este pe fugă, luptându-se cu disperare să facă față atacurilor de panică și coșmarurilor care o bântuie. Nu intenționează să rămână în adormitul orășel Angel’s Fist nici măcar o secundă mai mult decât este nevoie, în ciuda locuitorilor săi prietenoși – chiar dacă puțin cam prea curioși – și a irezistibilei atracții pe care o simte față de scriitorul Brody.

Totuși, în timpul unui traseu pe munte, observă un cuplu implicat într-o altercație violentă, care culminează cu o crimă. În lipsa oricărei dovezi, autorităților din Angel’s Fist le este greu să creadă povestea lui Reece. Dar, când o serie de evenimente amenințătoare dovedesc că cineva vrea să o înlăture, Reece își pune încrederea în Brody – singura persoană care este convinsă de adevărul spuselor ei – pentru a găsi criminalul înainte de a fi prea târziu.

LanguageRomână
Release dateJun 2, 2017
ISBN9786063317583
Refugiul - Drumul spre lumina

Read more from Nora Roberts

Related to Refugiul - Drumul spre lumina

Related ebooks

Contemporary Women's For You