Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mireasă fără voie
Mireasă fără voie
Mireasă fără voie
Ebook443 pages7 hours

Mireasă fără voie

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Beth Armitage duce viața simplă pe care și-a dorit-o, căci slujba de profesoară la un pension de fete i-a oferit independența la care a visat întotdeauna și, mai ales, libertatea de a nu fi supusă toanelor unui soț. Soarta însă i-a pregătit o surpriză neașteptată, când află că originile ei nu sunt tocmai modeste, căci tată îi este ducele de Becraven. Obligată de acesta să se mărite cu Lucien de Vaux, marchiz de Arden, Beth se trezește aruncată în lumea necunoscută a aristocrației pe care o disprețuiește atât de mult. Decisă să-l urască pe cel care i-a fost ales drept soț, Beth descoperă că are nevoie de toată puterea pentru a rezista farmecelor lui Lucien, căci, pentru prima oară în viață, inima ei pare gata să se predea necondiționat.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410136
Mireasă fără voie

Read more from Beverley Jo

Related to Mireasă fără voie

Related ebooks

Erotica For You