Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moștenire cu obligații
Moștenire cu obligații
Moștenire cu obligații
Ebook409 pages6 hours

Moștenire cu obligații

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Peyton Lockhart este pasionată de gastronomie. Recent întoarsă din Franța, unde a urmat cursurile unei școli prestigioase, conduse de cel mai bun chef, Peyton se angajează la o celebră revistă de profil. Obligată să renunțe în scurt timp la job din cauza șefului ei, care o hărțuiește sexual, tânăra este pe cale să devină o victimă, căci, avid de putere și de bani, acesta face totul pentru a evita un scandal. Pe neașteptate însă, Peyton reîntâlnește un vechi prieten, Finn, fost campion la înot, actual agent FBI, căruia îi cere ajutorul.

Lucrurile se complică și mai mult atunci când Peyton și surorile ei moștenesc Bishop's Cove, un complex turistic de lux, situat pe malul oceanului. Condiția impusă însă – de a administra complexul timp de un an și de a obține profit – nu este singura provocare din viața lui Peyton, care pe nesimțite, se îndrăgostește de Finn. Va regăsi ea siguranța pierdută și, mai ales, dragostea la care visa?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412864
Moștenire cu obligații

Read more from Garwood Julie

Related to Moștenire cu obligații

Related ebooks

Erotica For You