Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dalia albastră. Volumul II - Visul Stellei
Dalia albastră. Volumul II - Visul Stellei
Dalia albastră. Volumul II - Visul Stellei
Ebook206 pages3 hours

Dalia albastră. Volumul II - Visul Stellei

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Trei prietene dezgroapă amintiri din trecut, precum și un secret primejdios, găsind împreună curajul de a lupta pentru ceea ce-și doresc...

Încercând să scape de fantomele trecutului, tânăra văduvă Stella Rothchild se mută în ținutul în care s-a născut din sudul statului Tennessee, unde descoperă o nouă viață în Harper House și la pepiniera În Grădină. Stella nu este intimidată de istoria stranie a casei, și nici de stăpâna ei, legenda locală Roz Harper. În ciuda reputației de a fi o femeie dificilă, Roz îi oferă un loc confortabil în care să trăiască și o slujbă plină de provocări ca manager al pepinierei aflate în plină dezvoltare. Astfel, Stella leagă o prietenie emoționantă cu Roz și cu Hayley, ruda îndepărtată a acesteia, și descoperă că este puternic atrasă de chipeșul designer peisagist Logan Kitridge.

Dar cineva nu este deloc fericit de iubirea ce plutește în aer… Mireasa Harper. Cele trei femei caută în istoria familiei Harper, descoperind că durerea și furia au păstrat viu spiritul Miresei, mult după moartea ei. Iar acum, ea va face orice pentru a distruge pasiunea născută între Logan și Stella...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067411171
Dalia albastră. Volumul II - Visul Stellei

Read more from Roberts Nora

Related to Dalia albastră. Volumul II - Visul Stellei

Related ebooks

Erotica For You