Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Totul pentru tine
Totul pentru tine
Totul pentru tine
Ebook469 pages7 hours

Totul pentru tine

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Bailey Jordan își iubește soțul, pe Brad, de când aveau amândoi zece ani. L-a urmat în toate aventurile, de la înființarea unui mic magazin în Seattle până la cafeneaua din Colorado și magazinul de plăci de surf din Santa Monica, și a îndurat fiecare eșec cu stoicism. Acum însă e rândul ei să se afirme: are o carieră de succes în domeniul imobiliar din Manhattan și este pregătită să aibă un copil – până în momentul în care, din cauza unui accident, soțul ei intră în comă.

Clipele petrecute între viață și moarte l-au schimbat radical pe Brad. Cumpără un far pe fluviul Hudson, intenționând să-l transforme într-o pensiune, iar Bailey, fericită să-l aibă din nou alături, îi acordă tot sprijinul. Farul este superb, însă dificultățile – renovarea, transportul proviziilor cu barca, relațiile complicate cu localnicii și oaspeții – sunt enorme. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, Bailey descoperă existența unui secret din trecutul lui Brad care o face să se îndoiască de soțul ei, de căsnicia ei și de cât de departe poate merge ca să le păstreze...

LanguageRomână
Release dateSep 2, 2015
ISBN9786063300660
Totul pentru tine

Related to Totul pentru tine

Related ebooks

Contemporary Romance For You