Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Minciuni De Familie
Minciuni De Familie
Minciuni De Familie
Ebook171 pages2 hours

Minciuni De Familie

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

O tânără descoperă secrete despre familia ei care o vor afecta în moduri pe care nu și le-ar fi putut imagina niciodată...

Amethyst Keane își duce o existență singuratică. Pe când era copil, mama sa obișnuia să se mute de atâtea ori, încât a renunțat să aibă o viață normală și prieteni. S-a dedicat studiului și și-a publicat prima revistă la șaptesprezece ani. După aproape trei ani devine complet independentă și la fel de singură ca întotdeauna. Plecând într-o detașare pentru revista sa, Amethyst ajunge să viziteze un mic oraș de coastă. Pe când se afla acolo, întâlnește un bărbat și, pentru prima dată, simte ca și cum ar putea să renunțe la viața sa solitară. În timp ce explorează fantomele legendare ale orașului ajunge, de asemenea, să descopere secrete și minciuni legate de familia sa și își dă seama că poate are mai multe în comun cu spiritul care bântuie insula Ghost Peak decât ar fi crezut vreodată.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateOct 26, 2019
ISBN9788893988414
Minciuni De Familie
Read preview

Read more from Dawn Brower

Related to Minciuni De Familie

Related ebooks

Coming of Age Fiction For You

View More