Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fata Rea, Dar Bună
Fata Rea, Dar Bună
Fata Rea, Dar Bună
Ebook271 pages4 hours

Fata Rea, Dar Bună

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Distractivă și plină de referințe muzicale: noua poveste a lui A. C. Meyer este compania perfectă pentru cei care se confruntă cu provocări timpurii la vârsta adultă.

Acest roman este perfect pentru cei care se confruntă cu toate provocările tinereții. Alegerea unei cariere, mutarea din casa părinților, începerea facultății, descoperirea abilităților personale, socializarea. Phew! Vârsta adultă nu este deloc ușoară, mai ales dacă nu ești genul potrivit de fată: acea fată care urmează cursurile facultății alese de tatăl ei; fata aceea cu păr perfect și obiceiuri sănătoase. Malu nu este așa. Pe de altă parte, trăiește viața la maxim și nimic nu pare să o doboare. Pe fondul unei relații supărătoare cu părinții ei, ea merge fără să vrea la facultatea de drept, unde îl întâlnește pe Rafael, un student mai mare decât ea. Devin nedespărțiți, chiar dacă sunt doar prieteni. Cu toate acestea, un alt sentiment vorbește mai tare. Când atracția scapă de sub control, își permit să trăiască o relație fără constrângeri: liberă, intensă și pasională. Până în ziua în care soarta le pune în față o capcană crudă. Poate iubirea însăși să fie mai puternică decât frica de a iubi?
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateDec 29, 2021
ISBN9788835433439
Fata Rea, Dar Bună

Read more from A. C. Meyer

Related to Fata Rea, Dar Bună

Related ebooks

Contemporary Romance For You