Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aproape căsătoriți
Aproape căsătoriți
Aproape căsătoriți
Ebook401 pages5 hours

Aproape căsătoriți

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Care este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla în ziua nunții unei mirese drăguțe și iubitoare?

Părăsită de logodnic în fața altarului, Zoe Moore se simte incapabilă să facă față umilinței și privirilor compătimitoare ale prietenilor și familiei și se hotărăște să se mute pentru o vreme în America. Odată ajunsă acolo, tânăra devine bona copiilor unui văduv nesuferit, dificil, dar extrem de atrăgător și de sexy. În timp ce le câștigă pas cu pas inima copiilor, Zoe se simte din ce în ce mai frustrată de atitudinea tatălui lor, Ryan, pe care îl consideră un nemernic insensibil, dar de care se simte atrasă în mod inevitabil. Slavă Domnului că există micul grup de bone englezoaice, devenite repede prietenele ei, care să-i tempereze disperarea crescândă! Dar oare vor fi ele în stare să o salveze pe Zoe atunci când descoperă că trecutul nu este chiar atât de ușor de uitat?

“Nu trece nici un capitol fără să se întâmple ceva amuzant. Zoe este eroina perfectă pentru această poveste spirituală, caldă și foarte fericită în pielea ei. O lectură de cinci stele.“ – Chicklitreviews.com

„Jane Costello scrie într-un stil care atrage atenția cititorului de la prima pagină și îl amuză până la final. Încântătoare și extrem de captivantă, iată o carte care nu poate fi ratată!“ – Lancashire Evening Post

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066002004
Aproape căsătoriți
Read preview

Related to Aproape căsătoriți

Related ebooks

Books Recommended For You