Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un albastru infinit
Un albastru infinit
Un albastru infinit
Ebook331 pages6 hours

Un albastru infinit

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

Cu ani în urmă, Lyra Davis lăsa în urmă o lume de bogăție și privilegii, precum și pe cei pe care îi iubea cel mai mult în lume, incapabilă să împace așteptările familiei sale cu năzuințele propriei inimi sălbatice. Acum duce o existență liniștită pe insula Capri, învățând să e bucure cu adevărat de viață, alături de bărbatul pe care îl consideră sufletul pereche.

Fiica ei, Pell, acum în vârstă de 16 ani, și sora ei mai mică, Lucy, încă îi duc dorul mamei care le-a părăsit când erau copii. Pell crede că știe motivele pentru care Lyra le-a abandonat, și, după moartea tatălui lor, va traversa lumea ca să o găsească pe mama pe care și-o amintește și să afle adevărurile adânc ascunse, pe care Lyra nu a putut să le dezvăluie până acum.

Un albastru infinit este o poveste despre dragoste, familie și prietenie în viețile a două femei care se reîntâlnesc în locul unde încep visele – și unde se pot împlini în cele din urmă.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863216
Un albastru infinit
Read preview

Related to Un albastru infinit

Related ebooks

Contemporary Romance For You