Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fericirea imi scapa printre degete
Fericirea imi scapa printre degete
Fericirea imi scapa printre degete
Ebook238 pages3 hours

Fericirea imi scapa printre degete

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

De la autoarea fenomenului internațional Oamenii fericiți citesc și beau cafea

Încă din copilărie, Iris a fost pasionată să creeze haine, să le dea viaţă prin magia cusutului – nimic nu o poate face mai fericită. Dar părinţii ei nu i-au împărtăşit ambiţia de a deveni creatoare de modă, pe care o considerau doar un capriciu. Iar Iris, cu durere în suflet, s-a resemnat.
Astăzi, tânăra se sufocă într-un orăşel de provincie, soţul o neglijează, iar viaţa pare să i se fi oprit în loc. Dar dezvăluirea unui cumplit secret de familie o îndeamnă pe Iris să-şi ia viaţa în mâini. Nu renunţă la pasiunea ei şi se înscrie la o şcoală de haute couture din Paris, unde o întâlneşte pe Marthe, muză şi mentor, tulburătoare şi autoritară…

Portretul convingător al unei femei în căutarea propriei identităţi, Fericirea îmi scapă printre degete ne atrage într-o aventură amețitoare de care, asemenea lui Iris, cititorului îi va fi greu să se elibereze.

"Scrisul lui Agnès Martin-Lugand e o forță descătușată." - Le Parisien
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 21, 2022
ISBN9786064003416
Fericirea imi scapa printre degete

Read more from Agnes Martin Lugand

Related to Fericirea imi scapa printre degete

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks