Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În căutarea unui destin
În căutarea unui destin
În căutarea unui destin
Ebook600 pages11 hours

În căutarea unui destin

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

"Prima mea lectură este o colecție special creată pentru a-i ghida pas cu pas pe preșcolari și pe școlari în aventura cititului.
Formatul accesibil, textele ilustrate și adaptate la nivelul de înțelegere al vârstei, succesul de care se bucură aceste cărți în lumea întreagă și premiile primite îi motivează pe copii să-și cultive interesul pentru lectură."

LanguageRomână
Release dateJun 22, 2020
ISBN9786063361852
În căutarea unui destin
Author

Jojo Moyes

Jojo Moyes is a British novelist and journalist. She is one of only a few authors to have twice won the Romantic Novel of the Year Award by the Romantic Novelists' Association and has been translated into eleven different languages.

Read more from Jojo Moyes

Related to În căutarea unui destin

Related ebooks

Contemporary Women's For You