Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Înger Rebel
Înger Rebel
Înger Rebel
Ebook144 pages2 hours

Înger Rebel

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

O domnișoară rebelă și marchizul determinat să o iubească...

Domnișoara Angeline Marsden are o fire sfidătoare și nu-și cere scuze pentru asta. Părinții ei ar prefera să nu participe la grupul local de sufragete, dar ea crede că toate vocile femeilor trebui să fie auzite. După ce dă de belele, nu poate ieșii din ele, nu are de ales decât să apeleze la singurul bărbat pe care l-a iubit dintotdeauna și care o tratează ca pe o soră. Spre consternarea marchizului de Severn Lucian St. John, a fost atras dintotdeauna de Angeline. Ea este singura lui ispită irezistibilă; cu toate acestea, ea este, de asemenea, prietena cea mai bună a surorii lui și în afara limitelor. Când ea se află într-o încurcătură el se oferă să o salveze și să se căsătorească cu ea. Lucian și Angeline nu au îndrăznit niciodată să viseze că ar putea avea un viitor împreună. Căsătoria este ultimul lucru la care se așteptau și este singurul lucru pe care și-l doresc amândoi. Vor găsi o cale să-și deschidă inimile unul altuia și să-și îndeplinească dorința de Crăciun.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateMay 6, 2021
ISBN9788835424932
Înger Rebel

Read more from Dawn Brower

Related to Înger Rebel

Related ebooks

Historical Romance For You