Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Talente ascunse
Talente ascunse
Talente ascunse
Ebook380 pages5 hours

Talente ascunse

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Serenity Makepeace știe o mulțime de lucruri despre tofu și quinoa, însă n-are nici o idee despre gestionarea afacerilor. Prin urmare, ca să vândă prin corespondență produsele realizate de locuitorii din Wittʼs End, o comunitate hippie din statul Washington, are nevoie de ajutorul unui expert. Așa că, pentru a-și transforma visul în realitate, se gândește să apeleze la cel mai bun din domeniu. Caleb Ventress, un specialist de vârf în consultanța de business, este mult prea afectat de trecut și de relația dificilă cu rudele sale ca să accepte că are dreptul la fericire. Colaborarea cu nonconformista Serenity, la început strict profesională, pare să se dezvolte într-o direcție nouă, tulburătoare. Va avea el tăria să renunțe la atitudinea rece și detașată pe care și-a cultivat-o ca să se lase în voia sentimentelor? Evenimentele care încep să se succeadă rapid – începând cu o tentativă de șantaj și sfârșind cu un accident suspect – nu-i lasă prea mult timp pentru reflecție, iar atmosfera stranie din Wittʼs End îi zguduie certitudinile. Toate dilemele lui au însă un răspuns: Serenity. Iar concluzia întregii aventuri îi ia pe amândoi prin surprindere: dragostea adevărată își poate face apariția în cele mai neașteptate împrejurări.

â

LanguageRomână
Release dateDec 9, 2017
ISBN9786063318917
Talente ascunse

Read more from Amanda Quick

Related to Talente ascunse

Related ebooks

Contemporary Romance For You