Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O sansa incredibila
O sansa incredibila
O sansa incredibila
Ebook425 pages6 hours

O sansa incredibila

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Uluitoare, încăpățânată și independentă, cu vederi de stânga și apărătoare a cauzelor celor năpăstuiți, Philadelphia Fox se trezește în conflict cu două dintre cele mai puternice, bogate și influente familii din statul Washington. Philadelphia le consideră pe acestea vinovate de moartea celei mai bune prietene ale sale, Crissie Masters. Acum ea este moștenitoarea acțiunilor la Castleton & Lightfoot lăsate de Crissie, care ar putea influența alegerea următorului director executiv al firmei – lucru care îl aduce în viața ei pe Nick Lightfoot, fiul rătăcitor și extrem de atrăgător al familiei.
O pasiune neașteptată și de nestăpânit se aprinde între cei doi, iar Phila – a cărei viață amoroasă este celebră pentru ghinion – trăiește acum cea mai profundă fericire pe care a cunoscut-o vreodată. Dar în trecutul amândurora stau ascunse secrete tulburătoare și periculoase, care le-au dat peste cap viețile. Și acum, amândoi trebuie să facă o alegere foarte dificilă. Să aibă încredere în unul în celălalt poate reprezenta un risc foarte mare – dar și șansa la un viitor incredibil care ar putea să nu mai apară niciodată.

LanguageRomână
Release dateApr 12, 2017
ISBN9786060732440
O sansa incredibila
Read preview

Read more from Amanda Quick

Related to O sansa incredibila

Related ebooks

Romance For You