Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ducele nopții
Ducele nopții
Ducele nopții
Ebook380 pages5 hours

Ducele nopții

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Un bărbat mascat... o femeie care îndrăznește să-l înfrunte... o patimă dincolo de rațiune...

Cu douăzeci de ani în urmă, Maximus Batten a fost martorul asasinării brutale a părinților săi. Devenit atotputernicul duce de Wakefield, reprezintă autoritatea de necontestat în Parlament. Dar noaptea, deghizat în Fantoma din St. Giles, bântuie pe străzile sumbre și pline de pericole ale cartierului rău famat, în căutarea criminalului. Apoi, într-o noapte, se trezește față în față cu o femeie aprigă și fermecătoare – care nu dă înapoi în fața nemiloasei Fantome…

Artemis Greaves trudește ca însoțitoare a unei doamne din înalta societate, dar sub pânza simplă, pământie, a rochiei sale, se ascunde inima zeiței vânătorii, al cărei nume îl poartă. Când Fantoma din St. Giles o salvează de tâlhari, ea recunoaște un spirit înrudit – și este fascinată. Iar fascinația crește tot mai mult când își dă seama cine este de fapt Fantoma în viața de zi cu zi…

Artemis face o mișcare îndrăzneață: îi cere lui Maximus să-și folosească influența pentru a-l elibera pe fratele ei întemnițat, căci altfel ea va dezvălui lumii identitatea Fantomei. Dar șantajarea unui duce nu este un demers lipsit de riscuri. Acum că a înfruntat , va putea Diana să reziste în fața furiei… sau a îmbrățișării lui pasionale?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417869
Ducele nopții

Read more from Hoyt Elizabeth

Related to Ducele nopții

Related ebooks

Erotica For You