Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doamna de companie
Doamna de companie
Doamna de companie
Ebook355 pages5 hours

Doamna de companie

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

O căsătorie din dragoste, cu un bărbat pasional... uneori un vis irealizabil poate deveni o realitate cu totul surprinzătoare

Lady Louisa Wentworth știe că nu va face niciodată o căsătorie bună – familia sa lipsită de avere nu-i dă prea mari speranțe să fie dorită de un bărbat bogat. Resemnându-se cu ideea de a ajunge fată bătrână, tânăra frumoasă și mândră se hotărăște să devină doamna de companie a unei moștenitoare americane, care se află în căutarea unui soț cu titlu important în înalta societate londoneză.

Fermecătorul duce de Hawkhurst trebuie să se însoare cu o moștenitoare înstărită de dragul familiei sale. Iar tânăra bogată din America, domnișoara Jenny Rose, este exact ceea ce-i trebuie. Dar însoțitoarea enervantă a fetei pare hotărâtă să-i țină departe unul de celălalt. Și, mai rău, Hawk se trezește mult mai atras de amețitoarea Lady Louisa decât de tânăra aflată în grija ei!

E nevoie de un subterfugiu romantic, astfel că Hawk, cuprins de disperare, complotează s-o atragă pe moștenitoare într-o situație compromițătoare care s-o oblige să se mărite cu el. Dar când frumoasa Louisa este cea care cade, în schimb, în capcana lui senzuală, acest joc al inimilor ia o turnură neașteptată și plină de pasiune...

LanguageRomână
Release dateJun 24, 2015
ISBN9786067419085
Doamna de companie

Read more from Lorraine Heath

Related to Doamna de companie

Related ebooks