Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Plăceri interzise
Plăceri interzise
Plăceri interzise
Ebook251 pages4 hours

Plăceri interzise

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Lauren Evans, o artistă cunoscută pentru tablourile erotice pe care le creează, adoră provocarea de a surprinde pe pânză contururile superbe ale unui nud, și, din când în când, acceptă ca relația cu modelele masculine care îi pozează să treacă dincolo de cadrul profesional. Decizia de a se muta în Boston aduce după sine și o problemă neașteptată pentru Lauren, căci un necunoscut periculos este pe urmele ei, și o singură persoană îi poate oferi protecție: Connor Grant, bărbatul însărcinat cu securitatea galeriei de artă unde Lauren își va expune lucrările. Cu toate că atracția explozivă dintre ei complică lucrurile, artista nu rezistă tentației de a savura toate deliciile din arsenalul plăcerilor interzise pe care el i-l poate pune el la dispoziție...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863094
Plăceri interzise

Related to Plăceri interzise

Related ebooks

Erotica For You