Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta iubirii
Arta iubirii
Arta iubirii
Ebook387 pages6 hours

Arta iubirii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cum să înveți să cucerești o femeie în zece lecții... sau chiar mai puține!

Domnișoara Caroline Ritter, maestră în arta flirtului, o frumusețe extraordinară – deși cu reputația ruinată de o aventură nefericită –, oferă lecții oricărui lord înstărit, incapabil să-și găsească singur o soție. Predă arta conversației inteligente, a dansului elegant, a acrobațiilor ecvestre și a seducției irezistibile.

Jude Durant, conte de Huntington, este ultima persoană care ar avea nevoie de ajutor să cucerească o femeie. Dar, pentru moment, are probleme mai importante de rezolvat. Moartea fratelui său mai mare i-a schimbat viața și nu se poate gândi decât la cel mai bun mod în care să-i găsească cât mai rapid pe vinovați. Planul lui implică arta disimulării, căci în spatele hainelor ciudate pe care le poartă și a conversației inepte despre modă, stă la pândă un războinic, așteptându-și șansa de a se răzbuna crunt.

Întâlnirea dintre arta flirtului și arta disimulării se poate dovedi incendiară atunci când îi implică pe cel mai chipeș și mai periculos dintre toți aristocrații din Londra și pe cea mai seducătoare guvernantă din înalta societate!

LanguageRomână
Release dateJun 10, 2016
ISBN9786063311000
Arta iubirii

Read more from Christina Dodd

Related to Arta iubirii

Related ebooks

Erotica For You