Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dulce supunere
Dulce supunere
Dulce supunere
Ebook316 pages4 hours

Dulce supunere

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Uneori, supunerea este primul pas către preluarea controlului.

Sub înfățișarea suavă a lui Faith Malone se ascunde o femeie care știe precis ce vrea: un bărbat puternic, dispus să ia totul fără să ceară – pentru că ea este dornică să-i ofere totul.

Întâlnirea cu Gary Montgomery pare întâmplătoare, însă polițistul urmărește de fapt să-l găsească pe ucigașul partenerului său. Indiciile despre o posibilă legătură între criminal și Faith îl fac să se apropie de ea ca să-i întindă o capcană ucigașului. Fără să vrea însă, Gary este atras nebunește de Faith, care corespunde perfect dorințelor lui ascunse, dar ea nu pare deloc genul care ar permite unui bărbat să preia controlul total în relația intimă. Sau oare ar face-o?

În ochii lui Faith, Gray este partenerul puternic, dominant, de care are nevoie, însă el pare hotărât să o țină la distanță. Prin urmare, Faith ia inițiativa pentru a-i dovedi că nu joacă un rol, ci vrea din tot sufletul să se predea partenerului potrivit.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863032
Dulce supunere

Related to Dulce supunere

Related ebooks

Erotica For You