Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tentația fructului oprit
Tentația fructului oprit
Tentația fructului oprit
Ebook362 pages5 hours

Tentația fructului oprit

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O tentație irezistibilă... o pasiune imposibilă...

Hotărâtă și independentă, Lady Alexa Hendrie se bucură de libertatea de a lua singură deciziile, ocupându-se de administrarea moșiei de la țară a familiei. Dar când nesăbuința fratelui ei o obligă să plece la Londra, întâlnirea întâmplătoare cu cel mai renumit crai din capitală – și sărutul pasional pe care îl împărtășesc – trezesc în ea spiritul de aventură.

Un bărbat cu multe secrete, Connor Linsley, conte de Killingworth, se folosește de reputația lui de crai pentru a ascunde faptul că sărăcia îl silește să muncească pentru a putea supraviețui. Ca proprietar al unui bordel și al unui tripou în Londra, Connor nu are timp pentru săli de bal strălucitoare și tinere inocente. Totuși, comportamentul lui scandalos nu o poate îndepărta pe Lady Alexa, și odată cu sărutul lor, soarta le este irevocabil pecetluită. Consumați de o pasiune dincolo de cele mai nebunești închipuiri, Alexa și Connor încep un joc primejdios plin de intrigi, căutând să depășească în inteligență un adversar viclean care vrea să-i distrugă, fiind nevoiți să riște tot ce au mai de preț pentru a-și păstra șansa la dragoste.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412789
Tentația fructului oprit

Related to Tentația fructului oprit

Related ebooks

Erotica For You