Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea dragostei
Puterea dragostei
Puterea dragostei
Ebook141 pages2 hours

Puterea dragostei

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În aparență, Claire Saunders, o femeie superbă la cei patruzeci și doi de ani, are tot ce și-ar putea dori cineva vreodată: o carieră de succes în lumea modei, un soț chipeș și influent și o fiică cu un viitor strălucit în muzică. Dar ascunde secrete teribile, care-i pot nărui viața ca pe un castel de cărți de joc…

Deși crede că se poate ascunde de cele mai bune prietene ale ei, acestea simt că are nevoie de ajutor și pun la cale un plan ingenios pentru a o salva de drama pe care o trăiește. Pentru că frumoasa Claire nu are curajul să-și pună ordine singură în viață, prietenele ei vor să o ajute să-și redescopere firea de luptătoare, să redevină cea care pe vremuri a avut cutezanța de a se îndrăgosti la prima vedere și de a învinge capriciile destinului. Dar va reuși Claire să-și recapete și încrederea în puterea dragostei de a vindeca toate rănile trecutului?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410570
Puterea dragostei

Related to Puterea dragostei

Related ebooks

Erotica For You