Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubire peste timp
Iubire peste timp
Iubire peste timp
Ebook368 pages6 hours

Iubire peste timp

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Dintre frații Montgomery, Ryder este cel mai greu de înțeles ‒ aparența lui dură dă impresia că în sufletul lui nu se poate ascunde nici o urmă de blândețe. Morocănos și deloc sociabil, este însă atât de atrăgător, încât nici o femeie nu-i poate rezista. Cu excepția lui Hope Beaumont, directoarea hanului deținut de familia lui. Fost manager al unui hotel din suburbiile Washingtonului, Hope este obișnuită cu o viață trepidantă și strălucitoare, dar în micul Boonsboro și-a găsit mulțumirea în toate privințele… mai puțin în cea a dragostei. Singura ei interacțiune cu sexul opus constă în relația bizară cu Ryder, care întotdeauna pare să-i observe punctele slabe și să profite de ele. Cu toate astea, atracția dintre ei este ușor de observat ‒ o scânteie care s-a aprins cu un sărut nevinovat. În timp ce hanul se dovedește un succes, mulțumită priceperii lui Hope, trecutul revine s-o bântuie prin câteva evenimente stânjenitoare. Vulnerabilitatea ei stârnește emoțiile lui Ryder, făcându-l să-și dea seama că, deși Hope nu e probabil perfectă, ar fi o pereche desăvârșită pentru el.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415667
Iubire peste timp

Read more from Roberts Nora

Related to Iubire peste timp

Related ebooks

Erotica For You