Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pași spre fericire
Pași spre fericire
Pași spre fericire
Ebook417 pages6 hours

Pași spre fericire

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Owen este organizatorul clanului Montgomery, cel care conduce firma de construcții a familiei cu o mână de fier și după o schemă de programări inflexibilă. Deși frații săi îi iau în derâdere obsesia pentru ordine, hanul BoonsBoro de care se ocupă este pe cale să fie inaugurat conform așteptărilor. Singurul lucru pe care chibzuitul Owen nu l-a prevăzut este relația cu Avery McTavish... Populara pizzerie a lui Avery se află vizavi de han, ceea ce-i permite proprietarei să urmărească pas cu pas spectaculoasa renovare și să înceapă să-l vadă cu alți ochi pe cel mai riguros dintre frații Montgomery. Încă din copilărie, când a fost primul ei prieten, Owen a ocupat mereu un loc aparte în gândurile ei, însă atracția pe care o simte acum pentru el nu este nicidecum inocentă. Pe măsură ce relația lor evoluează și inaugurarea hanului oferă întregului oraș motive de sărbătorire, Owen descoperă că eforturile lui sunt abia la început, căci îi va lua mai mult timp decât ar fi crezut pentru a o convinge pe Avery că alături de cel dintâi prieten poate face primii pași spre fericire.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415629
Pași spre fericire

Read more from Roberts Nora

Related to Pași spre fericire

Related ebooks

Erotica For You