Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ducele păcătului
Ducele păcătului
Ducele păcătului
Ebook341 pages5 hours

Ducele păcătului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Răvășitor de chipeș, orgolios, lipsit de scrupule, Valentin Napier, duce de Montgomery, este bărbatul despre care vorbește toată Londra. Cu faima lui de crai și de șantajist, Montgomery a revenit din exil și este hotărât să se răzbune pe cei care l-au nedreptățit. Însă descoperirea pe care o va face în propriul dormitor îl va determina să-și schimbe cu totul planurile…

Fiica bastardă a unei lady din lumea bună londoneză, menajera Bridget Crumbs este o femeie inteligentă, curajoasă și extrem de loială. Când mama ei ajunge ținta unei escrocherii, Bridget se angajează în casa ducelui de Montgomery în speranța de a găsi probele incriminatoare pe care acesta le deține ‒ și ajunge să descopere ceva mult mai periculos.

Montgomery este peste poate de uimit și intrigat de înnebunitor de pretențioasa și surprinzător de isteața Bridget, pe care o găsește spionând în camerele lui. În ciuda strădaniilor ei, Bridget nu poate rezista farmecului acestui duce păcătos. Cei doi încep un adevărat joc de-a șoarecele și pisica și ajung să descopere în curând că amândoi au secrete bine ascunse și că nici unul din ei nu este așa infam ‒ sau de inocent ‒ cum pare.

LanguageRomână
Release dateNov 28, 2016
ISBN9786063302831
Ducele păcătului
Read preview

Read more from Elizabeth Hoyt

Related to Ducele păcătului

Related ebooks

Erotica For You