Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dulce abandon
Dulce abandon
Dulce abandon
Ebook313 pages4 hours

Dulce abandon

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Câteodată realitatea depășește cele mai nebunești închipuri.

De cinci ani, Serena conduce firma Fantasy Incorporated, prin care îndeplinește fanteziile clienților săi. Niciodată însă nu a avut curajul să-și pună în practică propriile fantezii. Până acum...

Dorința cea mai ascunsă a Serenei este să-și cedeze trupul unui bărbat care să-i facă pe plac și totodată să exercite asupra ei o autoritate completă. Damon Roche, patronul unui sex-club exclusivist, este un bărbat destul de puternic încât să o determine să facă orice dorește el. Orice.

Împreună vor intra într-o lume la care ea nu a putut decât să viseze. Astfel, Serena are ocazia ca, timp de o săptămână, să ducă o viață total diferită de existența ei de până atunci. Damon însă nu intenționează să-i redea apoi libertatea, căci Serena este femeia ideală pentru el. Astfel, va face tot posibilul pentru a o convinge să transforme fantezia în realitate, iar pe Serena în supusa lui adorată și răsfățată.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863018
Dulce abandon

Related to Dulce abandon

Related ebooks

Erotica For You