Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vry-
Vry-
Vry-
Ebook97 pages26 minutes

Vry-

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Die titel van Gibson se vyfde bundel verwys na die Vrystaatse ruimte waarin die digter grootgeword het en steeds woon, maar dit dui ook op die ontglippende aard van betekenis, selfs te midde van die alledaagse ervaring van die gesinslewe, die spreker se lewe as mediese dokter en sy jeugherinneringe. Soos in Gibson se vorige bundels is daar gedigte wat intense intellektuele betrokkenheid eis voor dit die leser ryklik beloon, maar daar is ook heelwat gedigte wat onmiddellik tref, en liefdesgedigte wat kers vashou by die beste in Afrikaans.
LanguageAfrikaans
Release dateJul 10, 2015
ISBN9780798170543
Vry-
Author

Gilbert Gibson

Gilbert Gibson is in die Vrystaat gebore en praktiseer as internis in Bloemfontein. Hy debuteer in 2001 in Nuwe Stemme 2. Sy eerste bundel Boomplaats ontvang in 2006 die Protea-poësieprys. Boomplaats was ook op die kortlys vir die Ingrid Jonker-prys. Hierop volg Kaplyn (2007), Oogensiklopedie (2009) en [vii] (2013).

Related to Vry-

Related ebooks

Related articles

Related categories

Reviews for Vry-

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Vry- - Gilbert Gibson

  vry-

  gilbert gibson

  Human & Rousseau

  Die uitleg van gedigte in hierdie digitale uitgawe van vry- mag verskil van dié van die gedrukte uitgawe, afhangende van die instellings op u leestoestel. Die uitleg vertoon optimaal indien die standaardinstelling op u leestoestel gebruik word. Lesers kan egter eksperimenteer met die instellings vir verskillende perspektiewe op die gedigte.

  die vrystaat het ’n horison voor eendag weer ’n see

  en alhoeminder aarde wat ouer word in die geheue van

  water/ wat voor die rant fonteine bedoel/ en tot stof

  jou voete vergader// waar leë parke die slaap

  van biblioteke namaak/ tot anderkant die wilgerbome

  by die spruit/ waar die hart bedaar en skeibare vulkane tot

  niks versaak// die horison lê bedags soos woede voor die deur

  soos honde uitgestrek in die tuin/ ’n anderheilige soek na

  iets wat water/ onder formele tegniek bedek// die brein

  is ’n gedaante wat aspirasies faal/ wat in die styl

  van vlakte nie lig in jou oë verbeel nie/ en dus snags

  jou slaafsbemin/ die horison van binne af, in

  I

  die vry-

  die vry-

  staat het ’n horison

  waarvoor ek oor die stoep kan kyk

  die horison is ’n verknoopte skoenveter

  wat ’n mens deursny met ’n rooi knipmes

  die horison is jou tong

  die horison staan in die lug voor ’n fluitspeler,

  maak jou vir slange bang

  die horison is subtiel soos ’n sweempie

  stof op ’n baadjie se skouer

  dit herroep die droogskoonmaker

  die horison lê soos ’n gevalle mas

  wanneer die anker lig

  lê bedaard soos ’n galg

  en jy is die dood

  as kind ongewoon

  as kind ongewoon met ma afgevlieg kaap toe

  vir vreemde familie gaan kuier van

  bloemfontein af soontoe met die boeing en terug met die viscount

  vergesel deur ’n meeslepende teater van teddiebere en kinderklere

  wat vandag op die plaveisel van lughawes lê.

  bel jare daarna vanaf die vibrerende rand/ van ’n

  bedkassie die stem raak in die donkerte weg

  soos iemand wat in jou arms sterf arme arms

  dit is gevaarlik om alleen te slaap

  meer gevaarlik as om alleen te reis

  die teddiebere is by die lost and found

  ons vlieg meer geredelik, kompakte bagasie

  soontoe met die boeing, terug met die viscount

  ry een april uvongo toe

  ry een april uvongo toe. die naam is ’n

  paradys waarvan diere droom/ langs die

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1