Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oameni din Dublin
Oameni din Dublin
Oameni din Dublin
Ebook283 pages5 hours

Oameni din Dublin

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„Toate povestirile sunt fragmente ale condiției umane, dramatice prin lipsa lor de speranță, din viața apăsătorului Dublin: au ca personaje oameni simpli, cu vieți pline de greutăți și de frustrări, cu toții prinși în mecanismul necruțător și impasibil al orașului. Joyce așa vedea Dublinul și despre asta voia să scrie în povestirile sale: «Intenția mea a fost să scriu un capitol din istoria morală a țării mele și am ales Dublinul ca scenă pentru că orașul mi-a părut a fi centrul paraliziei. Am încercat să-l prezint publicului în patru ipostaze: copilărie, adolescență, maturitate și viață publică». Povestirile vorbesc, în fond, despre înstrăinare și ratare, despre limitele umane, despre felul în care viața cu circumstanțele ei, simbolizate aici de marele organism al orașului, subjugă și macină destinele oamenilor.“ (Marius Chivu)

LanguageRomână
Release dateJun 24, 2015
ISBN9786067419207
Oameni din Dublin
Read preview

Related to Oameni din Dublin

Related ebooks

Classics For You