Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moara cu noroc
Moara cu noroc
Moara cu noroc
Ebook137 pages2 hours

Moara cu noroc

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Proza lui Ioan Slavici (1848-1925) contureaza o fresca a moravurilor si a comportamentului specifice locuitorilor din Ardeal, o lume in care triumfa binele si adevarul, cinstea si dreptatea, cumpatarca si iubirea de oameni, norme etice pe care omul trebuie sa le respecte.
Moara cu noroc este o nuvela scrisa de Ioan Slavici, tratand conseci

LanguageRomână
Release dateMar 30, 2017
ISBN9786069830994
Moara cu noroc

Read more from Ioan Slavici

Related to Moara cu noroc

Related ebooks

Classics For You