Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amintiri din copilărie
Amintiri din copilărie
Amintiri din copilărie
Ebook89 pages1 hour

Amintiri din copilărie

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Creangă este o expresie monumentală a naturii în ipostaza ei istorică ce se numeşte poporul român sau, mai simplu, este poporul român însuşi, surprins într-un moment de genială expansiune...” – GEORGE CĂLINESCU

Operă clasică a literaturii române, Amintiri din copilărie a rămas în

LanguageRomână
Release dateMar 28, 2017
ISBN9786069830901
Amintiri din copilărie

Read more from Ion Creanga

Related to Amintiri din copilărie

Related ebooks

Classics For You