Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ioana
Ioana
Ioana
Ebook209 pages3 hours

Ioana

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Povestea celor doi protagonisti are loc în Balcic, localitate de la malul mării care l-a fermecat pe scriitor. Sandu isi prezintă zvârcolirile lăuntrice perpetue, analizându-si cu luciditate iubita, Ioana, in cel mai mic amânunt al gesturilor, faptelor, reacţiilor acesteia, dar si pe sine, in aceeaşi măsura. Romanul Ioana

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833889
Ioana
Read preview

Read more from Anton Holban

Related to Ioana

Related ebooks

Books Recommended For You