Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jane Eyre
Jane Eyre
Jane Eyre
Ebook693 pages13 hours

Jane Eyre

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

După o copilărie dificilă, marcată de sărăcie și lipsuri, tânăra Jane Eyre devine guvernantă la Thornfield Hall,castelul unui gentleman bogat, Edward Rochester. Cu timpul,cei doi încep să se apropie, discută, se înfruntă, învață să se respecte reciproc și, în cele din urmă, se îndrăgostesc unul de altul. Jane întrevede posibilitatea unei vieți liniștite, însă un adevăr cumplit iese la lumină. Rochester pare să ascundă un secret teribil:
o prezență amenințătoare bântuie castelul său întunecat. Roman al unei iubiri pătimașe, Jane Eyre continuă să-și impresioneze și astăzi cititorii prin abordarea profundă a unor teme cum ar fi diferențele de clasă, sexualitatea și religia în Anglia victoriană de la mijlocul secolului al XIX-lea, fiind considerat unul dintre cele mai bune romane din literatura engleză. Felul cel mai concis de a defini importanta contribuţie adusă de Charlotte Brontë literaturii mi se pare a fi următorul: ea a atins expresia romantismului celui mai elevat prin mijlocirea celui mai frust realism.
G.K. Chesterton

LanguageRomână
Release dateDec 3, 2018
ISBN9786063353666
Jane Eyre
Author

Charlotte Bronte

Charlotte Brontë was born in Yorkshire in 1816. She was the third of six children, two years older than Emily, and four years older than Anne. After schooling she worked as a governess, and then taught in Brussels. In 1846 she returned to England and published poems by her and her younger sisters, under the pseudonyms, Currer, Ellis and Acton Bell. In 1847 she completed Jane Eyre, which was published to considerable acclaim. Both her younger sisters also wrote novels. Emily wrote Wuthering Heights, and Anne penned Agnes Grey and The Tenant of Wildfell Hall. Charlotte married in 1854 and died in 1855.

Related to Jane Eyre

Related ebooks

Contemporary Women's For You