Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crimele din Rue Morgue și alte povestiri
Crimele din Rue Morgue și alte povestiri
Crimele din Rue Morgue și alte povestiri
Ebook371 pages9 hours

Crimele din Rue Morgue și alte povestiri

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Crimele din Rue Morgue și alte povestiri cuprinde cele mai cunoscute nuvele și povestiri ale lui Edgar Allan Poe, unul dintre cei mai provocatori scriitori ai secolului al XIX-lea. Poe este considerat inventatorul literaturii polițiste și a contribuit, de asemenea, la cristalizarea genurilor științifico-fantastic și horror. Printre povestirile incluse în acest volum se numără Manuscris găsit într-o sticlă, Prăbușirea casei Usher, Crimele din Rue Morgue, O pogorâre în Maelström, Masca Morții Roșii, Misterul Mariei Rogêt, Cărăbușul de aur și Scrisoarea furată, adevărate capodopere ale genului scurt, care i-au consolidat autorului reputația atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Poe își alege cea mai neobișnuită realitate, își plasează eroul în cea mai inedită situație, fizică sau psihologică, iar apoi descrie starea lăuntrică a acestui personaj cu o rară acuitate și cu un remarcabil realism... Edgar Poe
prezintă, în cel mai mic amănunt, întreg tabloul închipuit, ori evenimentele, cu o plasticitate uluitoare, încât ajungi să crezi în realitatea sau posibilitatea unui fapt care nu s-a întâmplat niciodată, și nici nu s-ar putea întâmpla.
F.M. Dostoievski

LanguageRomână
Release dateJan 24, 1900
ISBN9786063353901
Crimele din Rue Morgue și alte povestiri

Related to Crimele din Rue Morgue și alte povestiri

Related ebooks

Classics For You