Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Contele de Monte-Cristo. Vol. III
Contele de Monte-Cristo. Vol. III
Contele de Monte-Cristo. Vol. III
Ebook474 pages7 hours

Contele de Monte-Cristo. Vol. III

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Proiecte de căsătorie menite să cimenteze vechi alianțe; jocuri la bursă riscante și amenințarea cu falimentul unui personaj bine văzut în cercurile financiare; dezvăluirea unui infanticid pe care protagoniștii îl credeau definitiv uitat; apariția în scenă a unui tânăr nobil foarte bogat, dar cu ciudate scăpări în ce privește manierele. Contele de Monte-Cristo este implicat în toate aceste evenimente, acționând conform planului său bine pus la punct. Oare știe și cine este asasinul care folosește cu atâta îndemânare otrava, semănând moartea chiar în familia unui om al legii?

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2016
ISBN9786063307522
Contele de Monte-Cristo. Vol. III
Read preview

Read more from Alexandre Dumas

Related to Contele de Monte-Cristo. Vol. III

Related ebooks

Classics For You