Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inima întunericului. Un avanpost al progresului
Inima întunericului. Un avanpost al progresului
Inima întunericului. Un avanpost al progresului
Ebook172 pages3 hours

Inima întunericului. Un avanpost al progresului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Inima întunericului spune povestea călătoriei lui Charlie Marlow din lumea civilizată a Europei în miezul primitiv al Congoului african. În calitate de director al unei companii belgiene de colectare a fildeșului, Marlow călătorește în interiorul Africii, pe fluviul Congo, pentru a se întâlni cu Kurtz, un agent al companiei. Adânc în inima Africii, Marlow îl găsește pe Kurtz trăind printre băștinașii sălbatici care îl venerează ca pe un Dumnezeu. Inima întunericului este o dramă psihologică și etică intensă care expune însăși natura binelui și a răului. Prin intermediul acestui miniroman, Conrad prezintă contrastul puternic dintre lumea „civilizată“ și cea „necivilizată“, făcând un comentariu plin de forță legat de sălbăticia malefică aflată în centrul existenței umane.
Capodopera lui Joseph Conrad îi poartă pe narator și pe cititor într-o călătorie transformatoare în adâncul Africii. Inima întunericului are simplitatea viscerală a marilor mituri. The Guardian Cărțile lui Conrad sunt pline de momente vizionare. Ele revelează întreaga complexitate a unui personaj într-o clipită... N-ar putea să scrie prost nici dacă s-ar strădui. Virginia Woolf

LanguageRomână
Release dateNov 22, 2019
ISBN9786063354243
Inima întunericului. Un avanpost al progresului
Author

Joseph Conrad

Polish author Joseph Conrad is considered to be one of the greatest English-language novelists, a remarkable achievement considering English was not his first language. Conrad’s literary works often featured a nautical setting, reflecting the influences of his early career in the Merchant Navy, and his depictions of the struggles of the human spirit in a cold, indifferent world are best exemplified in such seminal works as Heart of Darkness, Lord JimM, The Secret Agent, Nostromo, and Typhoon. Regarded as a forerunner of modernist literature, Conrad’s writing style and characters have influenced such distinguished writers as F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William S. Burroughs, Hunter S. Thompson, and George Orwell, among many others. Many of Conrad’s novels have been adapted for film, most notably Heart of Darkness, which served as the inspiration and foundation for Francis Ford Coppola’s 1979 film Apocalypse Now.

Related to Inima întunericului. Un avanpost al progresului

Related ebooks

Classics For You